อยากเริ่มต้นจดทะเบียนธุรกิจ ต้องทำอย่างไร ชุดใบกำกับภาษี สำเร็จรูปช่วยคุณได้

แบบฟอร์ม ชุดใบกำกับภาษี สำเร็จรูป ช่วยคุณได้

อยาก จดทะเบียนธุรกิจ ต้องทำอย่างไร

สำหรับ ผู้ประกอบการ รายใหม่ ที่พึ่ง เริ่มต้น จะ จดทะเบียนธุรกิจ คุณ คงกำลังสงสัย ว่า จะ เริ่มต้น อย่างไร ต้องเปิดบิล อย่างไร ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใหม ทำ ชุดใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินที่ไหน ทำบัญชีอย่างไร ผมจึงอยาก จะขอแนะนำดังนี้ครับ หากคุณมีแนวทาง ทางธุรกิจอยู่แล้ว ควร เริ่มจากหาที่อยู่ที่แน่นอน สำหรับ การจดทะเบียนธุรกิจ ครับ ที่อยู่ ที่น่าเชื่อถือ มีตัวตน สามารถติดต่อได้ ขึ้นกับธุรกิจของคุณเอง หากคุณต้องมีหน้าร้าน ก็ควรจดที่หน้าร้าน ของคุณ แต่ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมครับ เมื่อคุณตัดสินใจที่จะจดทะเบียนธุรกิจแล้ว คุณควรเริ่มจากเข้าไปในหน้าเว็บไซด์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (คลิ๊กที่นี่) เข้าไปสมัครสมาชิก และ เลือกหน้าจองชื่อเพื่อจองชื่อ ธุรกิจ ของคุณ โดยชื่อ ที่สามารถ จองได้ จะต้องไม่ซ้ำ กับ ธุรกิจเดิม ที่เคยจดไว้ เท่านั้น หลังจากคุณจองชื่อได้แล้ว นำชื่อที่ได้มากับข้อมูลการจองให้กับผู้ที่ให้บริการรับจดทะเบียนธุรกิจจัดทำต่อไปครับ (อย่าลืมคิดโลโก้ธุรกิจคุณไว้ด้วยนะครับ)

ข้อมูลหลักๆ ที่สำคัญ ที่จะต้อง แจ้งให้ผู้ให้บริการ รับจดทะเบียน ทราบ คือ ต้องการ จดทะเบียน ในรูป นิติบุคคล รูปแบบไหน เช่น รูปบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไหม (ใช้ ชุดใบกำกับภาษี กับคู่ค้าไหม) และ วัตถุประสงค์ ของการทำ ธุรกิจ คืออะไร ซึ่ง วัตถุประสงค์ หลักๆ ของเราจะถูก เพิ่มเข้าไป ใน รายการ ส่วน ผู้ให้บริการ รับจดทะเบียน จะใส่ วัตถุประสงค์ ทั่วๆไปเพิ่มเติม ให้เราแบบครอบ จักรวาล อยู่แล้วครับ ซึ่งช่วย ป้องกัน ปัญหา การทำธุรกิจ ไม่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ได้ครับ สำหรับผู้ ที่ต้องการ จะวิ่ง จดทะเบียน ด้วยตัวเอง คงต้องหา รายละเอียดเพิ่มเติมครับ เพราะว่าจำเป็นต้องจ้างให้นักกฏหมายเซ็นชื่อรับรอง เพิ่มเติมครับ

 

ชุดใบกำกับภาษี

 

 

เมื่อคุณจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว คุณสามารถซื้อขายได้แล้ว และถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณก็สามารถ ออก ใบกำกับภาษี ได้ครับ เมื่อคุณพร้อมที่จะออกบิลให้กับลูกค้าแล้ว คำถามต่อมาคือ ควรออกบิลอย่างไร เรื่องของ ใบกำกับภาษี คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวหากคุณไม่มีเครื่องมือในการออกบิล หากคุณไม่มีคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องเลือกที่จะ

สั่งพิมพ์บิลใบเสร็จจากโรงพิมพ์ ซึ่งเป็นบิลในรูปเล่มสมุด โดยใช้วิธีเขียนลงในบิลซึ่งเป็นกระดาษสองชั้นสามชั้นแล้วแต่จะสั่ง แต่บิลลักษณะนี้อาจจำเป็นต้องสั่งปริมาณมากๆจึงจะได้ราคาถูก จึงอาจสร้างความกลัดกลุ้มให้ท่านซึ่งเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจ

หากคุณมีคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ คุณสามารถแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยเครื่องพิมพ์ที่คุณมี สร้างฟอร์มที่ถูกกฏหมาย พิมพ์ ใบกำกับภาษี จากเครื่องพิมพ์ของคุณได้ โดย ดูวิธีการจัดทำ ใบกำกับภาษี จาก การออกเอกสารกรณีทั่วไป

วิธีต่อไป หากคุณมีเครื่องพิมพ์ ระบบหัวเข็ม หรือตั้งใจจะใช้เครื่องพิมพ์ระบบนี้ คุณสามารถซื้อ กระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูป ที่มี ขายในท้องตลาดมาใช้ได้เช่นกระดาษต่อเนื่อง มีคาร์บอนในตัว หรือ รุ่นกระดาษคาร์บอน การใช้เครื่องพิมพ์ ระบบหัวเข็มได้รับความนิยมสูงในการนำมาใช้ออก ใบกำกับภาษี และ ใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากสามารถทำสำเนาเอกสาร ให้กับเราได้ตาม จำนวนชั้นต้องการได้ แต่ ถ้าหากเรา ใช้กระดาษ ที่ไม่มีฟอร์มอะไรเลยในกระดาษ เครื่องพิมพ์จำเป็นต้องพิมพ์รายละเอียดมากจึงทำให้เครื่องทำงานช้า ดังนั้น หาก ในภายหลัง คุณเริ่ม ออกบิล จำนวนมาก ขึ้นแล้ว จึงอาจ จำเป็นต้อง สั่งพิมพ์ แบบฟอร์ม กระดาษต่อเนื่อง ของ ธุรกิจ คุณ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กรของคุณ

หรือ ทางเลือก ใหม่ สำหรับ กิจการ ที่พึ่งเริ่ม และ กิจการที่ใช้ปริมาณบิลน้อย ไม่ต้องการ สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม แต่ต้องการ ให้ เอกสาร ขององค์กร ของ คุณดู น่าเชื่อถือ แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสำเร็จรูป จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนำมาใช้เปิดบิล

ประเภท ของ ใบกำกับภาษี และผู้มีสิทธิ ออกในกรณีต่าง ๆ

1. ชุดใบกำกับภาษี เต็มรูป

ผู้ประกอบการ จดทะเบียน โดยทั่วไป ต้องออก ใบกำกับภาษี แบบ เต็มรูป ซึ่งจะมีข้อความ คล้ายกับ ใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงิน ผู้ประกอบการ จึงอาจ ปรับปรุงใบส่งของ หรือ ใบเสร็จรับเงิน ให้เป็น ใบกำกับภาษี ในฉบับเดียวกันได้

2. ใบกำกับภาษี อย่างย่อ

ผู้ประกอบการ จดทะเบียน ที่มีสิทธิ ออกใบกำกับภาษี อย่างย่อ ได้แก่ผู้ค้าปลีก เช่น ค้าแผงลอย ค้า ของชำ ค้ายา ค้าน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า จำหน่าย อาหาร ธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นการ ประกอบธุรกิจ ขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือประกอบธุรกิจให้บริการในลักษณะให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก โดยต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

1) เป็น การขายสินค้าที่ผู้ขายทราบโดยชัดแจ้งว่าเป็นการชายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มิใช่นำไปขายต่อ

2) การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงหนัง สถานปั๊มน้ำมัน เป็นต้น

3) ต้องจัดทำ ใบกำกับภาษี และก๊อปปี้ ใบกำกับภาษี ซึ่งมีรายการครบถ้วน ตามมาตรา 86/4

 

3. ใบกำกับภาษี ที่ออกโดย เครื่องบันทึกการเก็บเงินสด

ผู้ประกอบการ ที่มีสิทธิ ออกใบกำกับภาษี อย่างย่อจะใช้ เครื่องบันทึกการเก็บเงิน เพื่อการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ก็ได้ โดยให้ยื่น คำขออนุมัติ ต่ออธิบดีกรมสรรพากรก่อน

หมายเหตุ: ผู้ประกอบการ ที่ได้รับ “ใบกำกับภาษี อย่างย่อ” หรือ “ใบกำกับภาษี ที่ออกโดยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน”จะนำมาเป็นหลักฐานในการขอหักภาษีซื้อไม่ได้ หากผู้ซื้อ ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการ ต้อง ออกใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป ให้กับผู้ซื้อทันที

รูปแบบ รายการใน ใบกำกับภาษี ตามที่ กฎหมาย กำหนด

 

 

 

 Link  : เว็บไซด์ ใบกำกับภาษีสำเร็จรูป

 

กลับสู่หน้าแรก